Realizacje

Wykaz ważniejszych zrealizowanych w ostatnim czasie projektów

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wartość kosztorysowa robót ( PLN ) Okres realizacji Nazwa i adres Zamawiającego, na rzecz którego zostało wykonane zamówienie
Rozpoczęcie Zakończenie
1. Wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego Szpitala śląskiego w Cieszynie wraz z wyposażeniem, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi;
SOR, OAiIT, Centralna Sterylizacja, Izba Przyjęć, Blok Operacyjny;
pow. użytkowa 17 000 m2;
kubatura 74 000 m3;
59 980 725,00
+ 52 980 725,00 (wyp.)
= 102 440 562,00
czerwiec
2006
marzec
2007
Starostwo Powiatowe
ul. Bobrecka 29
43 - 400 Cieszyn
2. Wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy budowy nowego Pawilonu dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" w Ząbkach wraz z wyposażeniem, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi;
Izba Przyjęć, Ambulatorium, Przychodnie, oddziały łóżkowe z Oddziałem Dziennym; terapeutyczno - zajęciowe,
pow. użytkowa 22 764 m2;
kubatura 81 863 m3;
136 306 654,00
(wraz z całą infrastrukturą i zagosp. terenu)
luty
2007
wrzesień
2008
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica"
ul. Rychlińskiego 1
05 - 091 Ząbki
3. Koncepcja docelowa wraz z programem funkcjonalno - użytkowym dla przebudowy i rozbudowy Pawilonu Głównego Szpitala w Rydułtowach wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów;
pow. użytkowa 7 143 m2;
kubatura 23 573 m3;
48 325 281,78
(wraz z sieciami i zagosp. terenu)
kwiecień
2008
kwiecień
2008
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Plebiscytowa 47
44- 280 Rydułtowy
4. Wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy Bloku Operacyjnego wraz z łącznikiem oraz Centralnej Sterylizatorni dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu wraz z wyposażeniem, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi
pow. użytkowa 5 161 m2;
kubatura 21 612 m3;
86 186 100,00
(wysoki standard wykończenia i wyposażenia)
sierpień
2007
listopad
2007
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7
47 - 400 Racibórz
5. Wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. śniadeckiego w Nowym Sączu wraz z wyposażeniem, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi
pow. użytkowa 6 240 m2;
kubatura 31 000 m3;
54 687 647,41
(wraz z sieciami i zagosp. terenu)
+ 45 170 597,68 (wyp.)
= 99 858 245,09
wrzesień
2008
luty
2009
Szpital Specjalistyczny im. J. śniadeckiego
ul. Młyńska 10
33 - 300 Nowy Sącz
6. Wielobranżowy projekt rozbudowy Pawilonu Zakaźnego wraz z adaptacją pomieszczeń Oddziału dla Przewlekle Chorych z przeznaczeniem na Oddział Położniczo - Neonatologiczny Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu wraz z wyposażeniem, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi;
Centralna Sterylizacja, Trakt Porodowy, Szkoła Rodzenia;
pow. użytkowa 3 021 m2;
kubatura 12 325 m3;
16 484 788,72
(wraz z sieciami i zagosp. terenu)
+ 7 569 955,88 (wyp.)
= 24 054 744,60
listopad
2008
marzec
2009
Centrum Opieki Medycznej
ul. 3 Maja 70
37 - 500 Jarosław
7. Wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dorosłych i Centralnej Sterylizatorni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju wraz z wyposażeniem, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi
pow. użytkowa 2 367 m2;
kubatura 10 400 m3;
23 621 285,27
(wraz z sieciami)
grudzień
2008
lipiec
2009
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7
44 - 330 Jastrzębie Zdrój


Wszystkie wymienione w tabeli wielobranżowe dokumentacje projektowe obejmowały opracowania następujących branż:
architektura, technologia z kartami wyposażenia, konstrukcja, instalacje i sieci sanitarne, instalacje i sieci elektryczne, instalacje słaboprądowe, instalacje gazów medycznych, drogi i chodniki.

Projekty wymienione w niniejszym wykazie zawierają również projekty technologii medycznej wraz z kartami wyposażenia o łącznej powierzchni 58 473 m2.