O firmie

Tradycja Biura sięga roku 1971, natomiast od 1989 r. działamy jako Spółka z o.o..

Od wielu lat specjalizowaliśmy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dla obiektów służby zdrowia. Szczególne doświadczenie mamy w projektowaniu szpitali wojewódzkich i klinicznych. W latach 2007 - 2010 zaprojektowaliśmy ponad 50 000 m2 powierzchni użytkowej nowych obiektów szpitalnych. Nasze dokumentacje obejmują również przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie i posiadają uzgodnienia w zakresie Sanepid-u, BHP i Ergonomii oraz p.poż.

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Menadżerów służby zdrowia.


Biuro Projektowo Inwestycyjne
Służby Zdrowia Sp. z o.o.

40-709 Katowice
ul. Panewnicka 22
tel 32 780 89 30
fax 32 780 89 32
sekretariat.bpsz@gmail.com